กรมส่งเสริมอุตฯ หรือดีพร้อม ปล่อยสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เร่งเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนกิจการและต่อยอดธุรกิจ วางกรอบสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย คาดมีผู้สนใจไม่น้อยกว่า 30 ราย เริ่มยื่นคำขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อมได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเริ่มยื่นคำขออนุมัติ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

กลุ่มเป้าหมายของผู้ขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย โดยให้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

ทั้งนี้ สินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขาอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสาขาการผลิตและสาขาบริการที่ต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันจากโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

“ดีพร้อมเร่งหาแนวทางต่าง ๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงเข้าไปฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปี ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถนำไปหมุนเวียนกิจการของตัวเองให้กลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง คาดว่าจะสามารถรักษาการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น”

นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย โดยทางดีพร้อมมีความตั้งใจในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร.0-2430-6865-66 ต่อ 1051-1052 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

ขอบคุณที่มา https://www.prachachat.net/

3 Comments

 • Jhon Miller
  Posted January 13, 2017 10:50 am

  Totally amazing. This is a simple, yet incredibly informative website. Just what I was looking for.

  • Martin Moore
   Posted January 13, 2017 10:52 am

   We loved working with you guys. Now you have our business for sure

   • Mark Chapman
    Posted January 13, 2017 10:52 am

    Thank you for your feedback!

Comments are closed.