บทความการเงิน

ดีพร้อมปล่อยสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ให้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายธ.ไทยเครดิต

กรมส่งเสริมอุตฯ หรือดีพร้อม ปล่อยสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เร่งเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนกิจการและต่อยอดธุรกิจ วางกรอบสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย คาดมีผู้สนใจไม่น้อยกว่า 30 ราย เริ่มยื่นคำขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อมได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเริ่มยื่นคำขออนุมัติ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กลุ่มเป้าหมายของผู้ขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว คือ…

Read more

SME D Bank เติมความรู้ เพิ่มรายได้ พาจับคู่ธุรกิจขยายตลาด

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ผ่านมาตรการด้านการเงิน ควบคู่กับช่วยเหลือด้านการพัฒนา เพื่อจะเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอยู่รอด และยังเป็นวางรากฐานให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยปีที่ผ่านมา (2564) ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมกว่า 2 หมื่นราย สำหรับปีนี้ (2565) SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ยังคงสานต่อแนวการพัฒนาผู้ประกอบการควบคู่ไปกับด้านการเงิน เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเติมความรู้ ช่วยเพิ่มรายได้ ขยายตลาด…

Read more

กสิกรไทย พักหนี้ 6 เดือน-ให้กู้ดอกเบี้ย 2% ช่วยฟาร์มหมูโดน ASF

กสิกรไทยออกมาตรการด่วนช่วยลูกค้าเจ้าของฟาร์มหมู-ผู้ค้าทั้งระบบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด ASF ด้วยมาตรการพักชำระเงินต้น นาน 6 เดือน พร้อมจัด “สินเชื่อฟื้นฟู” ดอกเบี้ย 2% พักจ่ายเงินต้นนานสูงสุด 24 เดือน วงเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาท วันที่ 25 มกราคม 2565 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกัน หรือ ASF ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้เจ้าของฟาร์มและผู้ค้าหมูทั้งระบบได้รับความเดือดร้อน และยังส่งผลให้เนื้อหมูขาดแคลนจนมีการปรับราคาขายปลีกสูงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยธนาคารได้เร่งติดตามสอบถามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดที่มีการทำฟาร์มหมูจำนวนมาก เช่น นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อยุธยา และอ่างทอง เป็นต้น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้า…

Read more