สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (LEASING & HIRE PURCHASE)

เป็นสินเชื่อลิสซื่งส่งเสริมธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง โดย ศรีมิราเคิล จะเป็นผู้ชำระเงินตามมูลค่าของทรัพย์สิน ทั้งจำนวน ให้กับผู้ขายสินทรัพย์หรือจ่ายให้คุณก่อนในเบื้องต้น

ทำไมต้องใช้สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อกับ Thai j capital

  1. สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการทำการค้ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และทำธุรกิจกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  2. คุณสามารถบริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา คุณจึงสามารถวางแผนกระแสเงินสดและคำนวณต้นทุนการผลิต ได้อย่างแม่นยำ
  3. คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ (เฉพาะสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง) ซึ่งดีกว่าการลงทุนด้วยเงินสด
  4. ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของคุณหรือสถานที่ของลูกค้า (ลูกหนี้การค้า) ของคุณได้