สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า

รับซื้อลูกหนี้การค้า

แฟ็กเตอริง เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ให้สภาพคล่อง แก่ธุรกิจในทันทีและช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการหมุนเวียน ในรูปแบบของเราในการซื้อบัญชีลูกหนี้ของคุณ คุณจะไม่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเครดิตสำหรับการชำระเงินจากลูกค้าของคุณ จะให้คุณเบิกเงินสดล่วงหน้าสูงถึง 90% จากลูกหนี้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)
โรงงานแฟ็กเตอริงสามารถใช้ได้กับการขายทั้งในและต่างประเทศและสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าผู้ผลิตหรือ บริษัท ที่ให้บริการเช่น:

  • ผู้ค้า: สำหรับสินค้าทุกชนิด
  • ผู้ผลิต: สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ
  • บริการ: ตัวแทนโฆษณาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดหากำลังคน ฯลฯ

ข้อดีสำหรับธุรกิจของคุณ

  1. เพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจของคุณทันที
  2. ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเพื่อค้ำประกันสถานที่แฟ็กเตอริง
  3. อัตราดอกเบี้ยสามารถแข่งขันได้และทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์
  4. รวดเร็วและสะดวกสบายเนื่องจากคุณสามารถรับการเบิกเงินสดล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)
  5. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมแฟ็กเตอริงได้เต็มจำนวนเพื่อลดหย่อนภาษี
  6. บริการด้านการบริหารลูกหนี้และการเรียกเก็บเงินจากเช็คซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลากับงานที่ต้องใช้เวลานานในด้านการขายและการจัดการเครดิต

สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า หรือ แฟคตอริ่ง

หรือรวมเรียกว่า สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า คือ สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจนำลูกหนี้การค้าของผู้ขอสินเชื่อมาขายให้กับบริษัทเพื่อรับเงินไปล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าส่งสินค้า หรือบริการให้กับคู่ค้า และต้องรอเครดิต 30-90 วัน ลูกค้าสามารถนำลูกหนี้การค้าดังกล่าวมาขายให้กับบริษัทได้