สินเชื่อแหล่งเงินทุนเจ้าของธุรกิจ

แหล่งเงินทุนเจ้าของธุรกิจ

บริการเงินกู้ ระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการ ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยินดีให้บริการเงินสดหมุนเวียนระยะสั้น (เงื่อนไข) ธุรกิจต้องมี หน้าร้าน มีออฟฟิส ชัดเจน ให้ตรวจสอบ ยอดเป็นล้านก็ปล่อยได้ ถ้าฟอร์มธุรกิจของลูกค้า มี ศักยภาพ

ปัญหาเงินทุน เป็นข้ออุปสรรคอันดับต้นๆของเจ้าของกิจการ SME เงินที่เก็บสำรองไว้ยังไม่พอที่จะสร้างธุรกิจได้ดังฝัน การจะขอสินเชื่อธุรกิจในสมัยก่อนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ปัจจุบันทางเราได้เห็นความสำคัญและปรับปรุงบริการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือขอสินเชื่อธุรกิจได้ง่ายและมีข้อเสนอดีๆอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ใช่ว่าการขอสินเชื่อธุรกิจทุกครั้งจะประสบความสำเร็จเสมอไป SME หลายท่านทำเรื่องกับธนาคารบ่อยครั้ง แต่ไม่อนุมัติ ล่าช้า

บริการปรึกษาปัญหาการขอสินเชื่อเจ้าของกิจการ สินเชื่อSME สินเชื่อธุรกิจ

จากแหล่งเงินทุน ขอสินเชื่อใหม่ ขยายกิจการ วงเงินเสริมสภาพคล่อง ตั๋วแลกเงิน แฟคตอริ่ง โอดี เงินกู้ระยะยาว เนื่องจากปัญหาการขอสินเชื่อเป็นปัญหาใหญ่และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของ SME ขาดการต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลักดันปัญหาดังกล่าวผ่านไปได้ พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถแข่งขันทางด้านเงินทุนโดยการสนับสนุนจากธนาคารภาครัฐเป็นหลัก ท่านเพียงกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ท่านต้องการ ทีมงานของเราจะจัดหาสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการทางด้านธุรกิจและการเงินโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินที่ท่านต้องการเป็นหลัก รวมถึงให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อแหล่งเงินทุนจนท่านผ่านการพิจารณาและอนุมัติวงเงิน

สินเชื่อธุรกิจของคุณสำคัญที่สุดสำหรับเราเสมอ

เรามีความเข้าใจในธุรกิจก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และการผลิตเป็นอย่างดี ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น การมีแหล่งเงินทุนที่ไว้ใจได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น บริหารการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและเครื่องจักรในสถานประกอบการ